خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 15 for AIST

نتایج یافت شده
AIST TR-06
AIST TR-06 2018
Specification for Electric Overhead Traveling Cranes for Steel Mill Service
View Details  
AIST TR-33
AIST TR-33 2012
Guidelines for the Inspection, Maintenance and Repair of Hot Metal Cars
View Details  
AIST TR-06
AIST TR-06 2005
Specification for EOT Cranes for Steel Mill Service
View Details  
AIST TR-13
AIST TR-13 2003
Guide for the Design and Construction of Mill Buildings
View Details  
AIST PB-340
AIST PB-340 2000
Reference Handbook for EOT Cranes ù Volume 1, Mechanical
View Details  
AIST TR-11
AIST TR-11 1997
Brake Standards for Mill Motors
View Details  
AIST TR-32
AIST TR-32 1996
Design and Maintenance of Basic Oxygen Furnaces
View Details  
AIST PB-341
AIST PB-341 1996
Reference Handbook for EOT Cranes ù Volume 2, Electrical
View Details  
AIST TR-27R
AIST TR-27R 1994
Repair of Steel Pressure-Containing Components for Blast Furnance Installations
View Details  
AIST TR-08
AIST TR-08 1992
Insulated Conductors for Crane and Mill Auxiliary Motors
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute