خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 1308 for PETROBRAS

نتایج یافت شده
PETROBRAS N-0115 J
PETROBRAS N-0115 J 2019
FABRICAC?O E MONTAGEM DE TUBULAC?ES MET?LICAS (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-0442 R
PETROBRAS N-0442 R 2019
REVESTIMENTO EXTERNO DE TUBULAC?O EM INSTALAC?ES TERRESTRES (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1192 D
PETROBRAS N-1192 D 2019
PINTURA DE EMBARCAC?ES (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1594 J
PETROBRAS N-1594 J 2019
ENSAIO N?O DESTRUTIVO - ULTRASSOM EM SOLDA (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1595 H
PETROBRAS N-1595 H 2019
1? Emenda - ENSAIO N?O DESTRUTIVO - RADIOGRAFIA (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1692 D
PETROBRAS N-1692 D 2019
APRESENTAC?O DE PROJETOS DE TUBULAC?O (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1706 F
PETROBRAS N-1706 F 2019
REQUISITOS ADICIONAIS PARA VASO DE PRESS?O EM SERVICO COM H2S ?MIDO (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1859 G
PETROBRAS N-1859 G 2019
QUALIFICAC?O DE CONSUM?VEIS DE SOLDAGEM (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1910 H
PETROBRAS N-1910 H 2019
PROJETO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO REFRAT?RIO (Classificaç?o: P?BLICO)
View Details  
PETROBRAS N-1997 B
PETROBRAS N-1997 B 2019
PROJETO DE REDES ELETRICAS EM SISTEMAS DE BANDEJAMENTO PARA CABOS (Classificaç?o: NP-1)
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute