مشخصات استاندارد

AATCC 2019 استاندارد

استانداردهاي رنگ و شيمي نساجي آمريکا
American Association of Textile Chemists and Colorists
AATCC استاندارد
Founded as the American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) the Association continues to evolve to meet the needs of those in the ever-changing textile and materials industries. AATCC is internationally recognized for its standard methods of testing fibers and fabrics to measure and evaluate such performance characteristics as colorfastness appearance soil release dimensional change and water resistance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 417 کد استاندارد : 003
قیمت به ریال : 7400000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AATCC جدیدترین استانداردهای
AATCC 35
AATCC 35:2019
AATCC 89
AATCC 89:2019
AATCC 92
AATCC 92:2019
AATCC 93
AATCC 93:2019
AATCC 97
AATCC 97:2019
AATCC 101
AATCC 101:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute