مشخصات استاندارد

AATCC 2020 استاندارد

استانداردهاي رنگ و شيمي نساجي آمريکا
American Association of Textile Chemists and Colorists
AATCC استاندارد
Founded as the American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) the Association continues to evolve to meet the needs of those in the ever-changing textile and materials industries. AATCC is internationally recognized for its standard methods of testing fibers and fabrics to measure and evaluate such performance characteristics as colorfastness appearance soil release dimensional change and water resistance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 444 کد استاندارد : 003
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AATCC جدیدترین استانداردهای
AATCC EP1
AATCC EP1:2020
AATCC EP2
AATCC EP2:2020
AATCC EP5
AATCC EP5:2020
AATCC EP13
AATCC EP13:2020
AATCC LP2
AATCC LP2:2020
AATCC M12
AATCC M12:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute