مشخصات استاندارد

ASME 2021 استاندارد

انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
American Society of Mechanical Engineers
ASME استاندارد
ASME is a not-for-profit membership organization that enables collaboration knowledge sharing career enrichment and skills development across all engineering disciplines toward a goal of helping the global engineering community develop solutions to benefit lives and livelihoods. Founded in 1880 by a small group of leading industrialists ASME has grown through the decades to include more than 130 000 members in 158 countries.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 1930 کد استاندارد : 026
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASME جدیدترین استانداردهای
ASME RA-S-1.4
ASME RA-S-1.4:2021
ASME B31Q
ASME B31Q:2021
ASME PTB-13
ASME PTB-13:2021
ASME QPS
ASME QPS:2021
ASME STP-PT-090
ASME STP-PT-090:2021
ASME STP-SA-092
ASME STP-SA-092:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute