مشخصات استاندارد

CENELEC 2019 استاندارد

استانداردهاي برق و الکترونبک اروپا
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC استاندارد
All British Standards Institution (BSI) transpositions of European standards prestandards draft standards and harmonization documents together with adopted proposed draft EC legislation relating to goods the "New Approach" directives CEN/CENELEC Standards (ENs ENVs prENs) harmonization and provisional harmonization documents issued by CEN/CENELEC European Commission and Council COM Documents Regulations Decisions and other Acts; and much more.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 6867 کد استاندارد : 037
قیمت به ریال : 28000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CENELEC جدیدترین استانداردهای
CENELEC EN IEC 60730-2-9-2019+A2
CENELEC EN IEC 60730-2-9-2019+A2:2020
CENELEC EN IEC 62443-3-2
CENELEC EN IEC 62443-3-2:2020
CENELEC EN 45554
CENELEC EN 45554:2020
CENELEC EN 50090-5-1
CENELEC EN 50090-5-1:2020
CENELEC EN 50090-5-2
CENELEC EN 50090-5-2:2020
CENELEC EN 50119
CENELEC EN 50119:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute