مشخصات استاندارد

DIN 2019 استاندارد

استانداردهاي ملي آلمان به زبان انگليسي
Deutsches Institut Fur Normung
DIN استاندارد
Through its standards and handbooks DIN facilitates the international exchange of goods and services and encourages cooperation in the realms of intellectual scientific technological and economic activity. More than 12 000 standards address a wide range of topics.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :12 تعداد استاندارد : 30443 کد استاندارد : 046
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

DIN جدیدترین استانداردهای
DIN EN ISO 8384
DIN EN ISO 8384:2019
DIN EN ISO 18640-1-2018+A1
DIN EN ISO 18640-1-2018+A1:2019
DIN EN ISO 18640-2-2018+A1
DIN EN ISO 18640-2-2018+A1:2019
DIN 13-7 BERICHTIGUNG 1
DIN 13-7 BERICHTIGUNG 1:2019
DIN 16728
DIN 16728:2019
DIN 16892
DIN 16892:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute