مشخصات استاندارد

IESNA 2019 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسي روشنايي
Illuminating Engineering Society
IESNA استاندارد
For over a century IES (formerly IESNA) has provided services programs and publications for the lighting community and its consumers. In addition to approximately 100 design guides technical memoranda and documents IES develops standards in conjunction with other related organizations.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 226 کد استاندارد : 074
قیمت به ریال : 7400000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IESNA جدیدترین استانداردهای
IESNA LM-73 ERTA
IESNA LM-73 ERTA:2020
IESNA RP-8 ADD 1
IESNA RP-8 ADD 1:2020
IESNA IES TM-30 ERTA 1 & 2
IESNA IES TM-30 ERTA 1 & 2:2020
IESNA LM-10
IESNA LM-10:2020
IESNA LM-11
IESNA LM-11:2020
IESNA LM-20
IESNA LM-20:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute