مشخصات استاندارد

AAMI 2018 استاندارد

انجمن پيشبرد ابزار دقيق پزشکي
Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AAMI استاندارد
AAMI is the primary source of consensus standards both national and international for the medical device industry as well as practical information support and guidance for healthcare technology and sterilization professionals.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 448 کد استاندارد : 127
قیمت به ریال : 7400000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AAMI جدیدترین استانداردهای
AAMI 13485
AAMI 13485:2020
AAMI RD47
AAMI RD47:2020
AAMI 2700-1
AAMI 2700-1:2019
AAMI 2800-1
AAMI 2800-1:2019
AAMI 11138-7
AAMI 11138-7:2019
AAMI 11607-1
AAMI 11607-1:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute