مشخصات استاندارد

AAMI 2020 استاندارد

انجمن پيشبرد ابزار دقيق پزشکي
Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AAMI استاندارد
AAMI is the primary source of consensus standards both national and international for the medical device industry as well as practical information support and guidance for healthcare technology and sterilization professionals.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 494 کد استاندارد : 127
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AAMI جدیدترین استانداردهای
AAMI 13485
AAMI 13485:2020
AAMI RD47
AAMI RD47:2020
AAMI HIT1000-4
AAMI HIT1000-4:2020
AAMI MP80601-2-49
AAMI MP80601-2-49:2020
AAMI RT3
AAMI RT3:2020
AAMI 2700-1
AAMI 2700-1:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute