مشخصات استاندارد

LIA 2020 استاندارد

استانداردهاي انجمن ليزر آمريکا
Laser Institute of America
LIA استاندارد
Laser Institute of America founded in 1968 is the professional society for laser applications and safety. Our mission is to foster lasers laser applications and laser safety worldwide. LIA cultivates innovation ingenuity and inspiration to promote the continued growth and safe use of laser applications.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 15 کد استاندارد : 147
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

LIA جدیدترین استانداردهای
LIA Z136.5
LIA Z136.5:2020
LIA Z136.7
LIA Z136.7:2020
LIA Z136.3
LIA Z136.3:2018
LIA Z136.6
LIA Z136.6:2015
LIA Z136.1
LIA Z136.1:2014
LIA Z136.9
LIA Z136.9:2013نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute