مشخصات استاندارد

AISI 2020 استاندارد

انجمن آهن و فولاد آمريکا
American Iron and Steel Institute
AISI استاندارد
The American Iron and Steel Institute is an association of North American steel producers. With its predecessor organizations is one of the oldest trade associations in the United States dating back to 1855

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 163 کد استاندارد : 148
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AISI جدیدترین استانداردهای
AISI S400-20-E1
AISI S400-20-E1:2021
AISI S100-16w-S2
AISI S100-16w-S2:2020
AISI S100-16-S2
AISI S100-16-S2:2020
AISI S202
AISI S202:2020
AISI S220
AISI S220:2020
AISI S240-15-E2
AISI S240-15-E2:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute