مشخصات استاندارد

AMCA 2018 استاندارد

انجمن کنترل و حرکت هوا
Air Movement and Control Association
AMCA استاندارد
AMCA International serves the air movement and control industry with certification programs application manuals product-rating manuals test methods and ANSI-approved standards for industrial commercial and residential air-handling equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 118 کد استاندارد : 149
قیمت به ریال : 7400000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMCA جدیدترین استانداردهای
AMCA 208
AMCA 208:2018
AMCA 211
AMCA 211:2018
AMCA 202
AMCA 202:2017
AMCA 207
AMCA 207:2017
AMCA 501
AMCA 501:2017
AMCA 222
AMCA 222:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute