مشخصات استاندارد

ISEA 2016 استاندارد

انجمــن بين المللى تجهيزات ايمنى
International Safety Equipment Association
ISEA استاندارد
ISEA the International Safety Equipment Association is an ANSI-accredited standards developing organization whose member companies are world leaders in the design and manufacturer of protective clothing and equipment used in factories construction sites hospitals and clinics farms schools laboratories emergency response and in the home. ISEA is represented on technical committees at ANSI NFPA ASTM CSA and ISO and they provide counsel to regulatory bodies including NIOSH MSHA and OSHA.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 21 کد استاندارد : 155
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ISEA جدیدترین استانداردهای
ISEA 105
ISEA 105:2016
ISEA 107 ERTA
ISEA 107 ERTA:2016
ISEA Z87.1
ISEA Z87.1:2015
ISEA 107
ISEA 107:2015
ISEA 101
ISEA 101:2014
ISEA 125
ISEA 125:2014نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute