مشخصات استاندارد

UKCAA 2016 استاندارد

سازمان هواپيمائي کشوري انگلستان
United Kingdom Civil Aviation Authority
UKCAA استاندارد
The Civil Aviation Authority is the statutory corporation which oversees and regulates all aspects of civil aviation in the United Kingdom. Its areas of responsibility include: Supervising the issuing of pilots licences, testing of equipment, calibrating of navaids, and many other inspections

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2121 کد استاندارد : 171
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

UKCAA جدیدترین استانداردهای
UKCAA ORS 4 NO. 1261
UKCAA ORS 4 NO. 1261:2018
UKCAA CAP 1402AS
UKCAA CAP 1402AS:2018
UKCAA ORS 5 NO. 342
UKCAA ORS 5 NO. 342:2018
UKCAA SPEC NO. 23
UKCAA SPEC NO. 23:2018
UKCAA CAP 1631
UKCAA CAP 1631:2018
UKCAA FORM SRG 2148
UKCAA FORM SRG 2148:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute