مشخصات استاندارد

GIS 2018 استاندارد

استانداردهاي صنعت گاز
Gas Industry Standards
GIS استاندارد
Gas Industry Standards (GIS) are product specifications for gas carrying assets and some specialist tooling used by the gas networks (GNs) in the UK.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 134 کد استاندارد : 175
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

GIS جدیدترین استانداردهای
GIS DAT12
GIS DAT12:2019
GIS DAT6
GIS DAT6:2019
GIS E13.1
GIS E13.1:2019
GIS PL2-9
GIS PL2-9:2019
GIS V6
GIS V6:2019
GIS V8
GIS V8:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute