مشخصات استاندارد

TIA 2018 استاندارد

استانداردهاي انجمن صنايع ارتباطي
Telecommunications Industry Association
TIA استاندارد
The Telecommunications Industry Association (TIA) is the leading trade association representing the global information and communications technology (ICT) industries through standards development government affairs business opportunities market intelligence certification and world-wide environmental regulatory compliance. With support from its 600 members TIA enhances the business environment for companies involved in telecommunications broadband mobile wireless information technology networks cable satellite unified communications emergency communications and the greening of technology. TIA is accredited by ANSI.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1285 کد استاندارد : 181
قیمت به ریال : 28000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

TIA جدیدترین استانداردهای
TIA TIA-568 SET
TIA TIA-568 SET:2018
TIA TIA-920.130-B
TIA TIA-920.130-B:2018
TIA TIA-168-C-1
TIA TIA-168-C-1:2018
TIA TIA-102.BACD-B-2
TIA TIA-102.BACD-B-2:2018
TIA TIA-569-D-2
TIA TIA-569-D-2:2018
TIA TIF WHITE PAPER 003
TIA TIF WHITE PAPER 003:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute