فهرست موضوعی استاندارد ها
011 AGMA American Gear Manufacturers Association
استانداردهاي انجمن توليد کنندگان چرخ دنده آمريکا
AGMA استاندارد جزئیات
206 AIAG Automotive Industry Action Group
گروه اقدامات صنايع خودرو
AIAG استاندارد جزئیات
126 BENZ Mercedes Benz Standards
استانداردهاي کارخانه بنز
BENZ استاندارد جزئیات
320 DOT Department of Transport
بخش حمل و نقل
DOT استاندارد جزئیات
049 EC European Council / Commission Legislative Documents
استانداردهاي کمسيون اروپا و استانداردهاي محيط زيست خودرو اروپا
EC استاندارد جزئیات
052 EEC European Echonomic Committee / Commission for Europe
استاندارد اتحاديه خودرو اروپا
EEC استاندارد جزئیات
059 FMVSS Federal motor vehicle safety
استانداردهاي انجمن ايمني خودرو فدرال موتور
FMVSS استاندارد جزئیات
060 FORD Ford Motor Company
استانداردهاي کارخانه فورد موتور
FORD استاندارد جزئیات
061 GM General Motors Corp
استانداردهاي شرکت جنرال موتور
GM استاندارد جزئیات
240 GME General Motors Europe
جنرال موتور اروپا
GME استاندارد جزئیات
307 GMI General Motor International
جنرال موتور بين الملل
GMI استاندارد جزئیات
241 GMKOREA General Motors Korea
جنرال موتور کره
GMKOREA استاندارد جزئیات
242 GMNA General Motors North America
جنرال موتور آمريکاي شمالي
GMNA استاندارد جزئیات
243 GMSA General Motors South America
جنرال موتور آمريکاي جنوبي
GMSA استاندارد جزئیات
244 GMW General Motors Worldwide
جنرال موتور جهاني
GMW استاندارد جزئیات
245 GMW-R General Motors Worldwide
جنرال موتور جهاني
GMW-R استاندارد جزئیات
249 HOLDEN Holden Motor Company
شرکت موتور هولدن
HOLDEN استاندارد جزئیات
085 ISUZU ISUZU Motors Limited
استانداردهاي کارخانه ايسوزو
ISUZU استاندارد جزئیات
173 ITSDF Industrial Truck Standards Development Foundation
بنياد توسعه استانداردهاي کاميون صنعتي
ITSDF استاندارد جزئیات
088 JASO Japanese automotive standard organization
استانداردهاي خودروسازي ژاپن
JASO استاندارد جزئیات
305 JSAE Japan Society of Automotive Engineers
انجمن مهندسين خودروسازي ژاپن
JSAE استاندارد جزئیات
030 KIA KIA Motors
استانداردهاي کارخانه کياموتور
KIA استاندارد جزئیات
159 LUL London Underground Library
استانداردهاي مترو انگليس
LUL استاندارد جزئیات
263 NAVISTAR Navistar International
کمپاني بين المللي ناوياستار
NAVISTAR استاندارد جزئیات
098 NES NISSAN Engineering Standards
استاندارد کارخانه اتومبيل نيسان
NES استاندارد جزئیات
265 NH New Holland
استانداردهاي خودروسازي نيوهلند
NH استاندارد جزئیات
160 NR Network Rail
استانداردهاي شبکه ريلي
NR استاندارد جزئیات
103 OPEL ADAM OPEL AG
استاندارد کارخانه اتومبيل اپل
OPEL استاندارد جزئیات
195 PSA PSA Peugeot Citroën
استانداردهاي خودروسازي پژو و سيتروئن
PSA استاندارد جزئیات
108 RENAULT Renault Motor Company
استانداردهاي کمپاني اتومبيل سازي رنو
RENAULT استاندارد جزئیات
196 RSSB Rail Safety and Standards Board
کميته استاندارد و ايمني ريلي
RSSB استاندارد جزئیات
110 SAE Society of Automotive Engineers
استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا
SAE استاندارد جزئیات
137 UIC International Union of Railways
اتحاديه بين المللي راه آهن
UIC استاندارد جزئیات
308 VOLVO Volvo Corporate Standard
استانداردهاي کارخانه ولوو
VOLVO استاندارد جزئیات

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute