فهرست موضوعی استاندارد ها
008 AES Audio Engineering Society
استانداردهاي انجمن مهندسي صوت
AES استاندارد جزئیات
014 AIIM Association for Information & Image Management
استانداردهاي جامعه بين المللي مديريت تصوير و اطلاعات
AIIM استاندارد جزئیات
022 ARINC Aeronautical Radio Incorporated
استانداردهاي ارسال و دريافت پيام در هوا و فضا
ARINC استاندارد جزئیات
023 ASA Acoustical society of America
استانداردهاي انجمن اکوستيک صوت آمريکا
ASA استاندارد جزئیات
216 ATIS Alliance for Telecommunications Industry Solutions
اتحاديه راهکارهاي ارتباطي صنايع
ATIS استاندارد جزئیات
203 BICSI Building Industry Consulting Service International
خدمات مشاوره اي صنعت ساختمان بين الملل
BICSI استاندارد جزئیات
035 CECC Cenelec electronic components
استانداردهاي کميته قطعات الکترونبک
CECC استاندارد جزئیات
037 CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
استانداردهاي برق و الکترونبک اروپا
CENELEC استاندارد جزئیات
146 CIE International Commission on Illumination
کميسيون بين المللي روشنائي
CIE استاندارد جزئیات
041 CISPR International Special Committee On Radio Interference
استانداردهاي تداخل امواج راديويي
CISPR استاندارد جزئیات
228 DELPHI Delphi Interior and Lighting Systems
سيستم هاي داخلي و روشنائي دلفي
DELPHI استاندارد جزئیات
290 DICOM Digital Imaging and Communications
تصويربرداري ديجيتال و ارتباطات
DICOM استاندارد جزئیات
232 ECIA Electronic Components Industry Association
انجمن صنايع الکترونيک
ECIA استاندارد جزئیات
051 ECMA European Association for Standardizing Information And Communication Systems
استاندارد سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي اروپا
ECMA استاندارد جزئیات
053 EIA Electronic industries alliance
استانداردهاي اتحاديه صنايع الکترونبک
EIA استاندارد جزئیات
233 ESD Electrostatic Discharge Association
انجمن تخليه الکترواستاتيک
ESD استاندارد جزئیات
070 ICEA Insulated Cable Engineers Association
استانداردهاي انجمن مهندسين کابل
ICEA استاندارد جزئیات
338 IDEA Independent Distributors of Electronics Association
انجمن توزيع کنندگان مستقل الکترونيک
IDEA استاندارد جزئیات
071 IEC International Electrotechnical Commission
استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک
IEC استاندارد جزئیات
072 IECQ International Electrotechnical Commission & Quality
استانداردهاي کنترل کيفيت کميته بين المللي الکترونيک
IECQ استاندارد جزئیات
073 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
استانداردهاي انجمن مهندسين الکترونيک
IEEE استاندارد جزئیات
074 IES Illuminating Engineering Society
استانداردهاي انجمن مهندسي روشنايي
IES استاندارد جزئیات
077 IMAPS International Microelectronics and Packaging Society
استانداردهاي انجمن ميکرو الکترونيک
IMAPS استاندارد جزئیات
079 INCITS International Committee for Information Technology Standards
استانداردهاي انجمن تکنولوژي اطلاعات
INCITS استاندارد جزئیات
080 IPC Association Connecting Electronic Industries
استانداردهاي انجمن صنايع اتصالات الکترونيک
IPC استاندارد جزئیات
086 ITU-R International Telecommunication Union / Radio communication Sector
استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ ارتباطات راديويي
ITU-R استاندارد جزئیات
087 ITU-T International Telecommunication Union / Telecommunication Standardization Sector
استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ ارتباطات مخابراتي
ITU-T استاندارد جزئیات
200 JEDEC Joint Electron Device Engineering Council
انجمن مهندسين دستگاههاي الکتروني
JEDEC استاندارد جزئیات
090 JTC1 Joint technical committee
استانداردهاي کميته فني مشترک
JTC1 استاندارد جزئیات
096 NCITS National Committee for information technology standards
استانداردهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
NCITS استاندارد جزئیات
129 NEC National Electrical Code
کدهاي بين المللي الکترونيک
NEC استاندارد جزئیات
151 NECA National Electrical Contractors Association
انجمن بين المللي پيمانکاران برق
NECA استاندارد جزئیات
097 NEMA National Electrical Manufacturers Association
استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي
NEMA استاندارد جزئیات
298 NESC National Electrical Safety Code
کدهاي بين المللي ايمني برق
NESC استاندارد جزئیات
143 NETA InterNational Electrical Testing Association
انجمن جهاني تست الکترونيک
NETA استاندارد جزئیات
332 OPEI Outdoor Power Equipment Institute
موسسه تجهيزات برق فضاي باز
OPEI استاندارد جزئیات
122 SCTE The Society of Cable Telecommunications Engineers
استانداردهاي انجمن مهندسين کابل هاي ارتباطي
SCTE استاندارد جزئیات
181 TIA Telecommunications Industry Association
استانداردهاي انجمن صنايع ارتباطي
TIA استاندارد جزئیات
116 UL Underwriters Laboratories
استانداردهاي آزمايشگاههاي ايمني
UL استاندارد جزئیات
047 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
استانداردهاي برق و الکترونيک آلمان
VDE استاندارد جزئیات
312 VITA VMEbus International Trade Association
انجمن تجارت بين المللي وي ام اي باس
VITA استاندارد جزئیات

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute