مشخصات استاندارد

ABS 2019 استاندارد

استانداردهاي کشتيراني
American Bureau of Shipping
ABS استاندارد
The American Bureau of Shipping (ABS) is an American maritime classification society established in 1862.[1] Its stated mission to promote the security of life property and the natural environment primarily through the development and verification of standards for the design construction and operational maintenance of marine and offshore assets

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 360 کد استاندارد : 005
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ABS جدیدترین استانداردهای
ABS 292
ABS 292:2019
ABS 303
ABS 303:2019
ABS 307
ABS 307:2019
ABS 308
ABS 308:2019
ABS 309
ABS 309:2019
ABS 310
ABS 310:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute