مشخصات استاندارد

AES 2023 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسي صوت
Audio Engineering Society
AES استاندارد
Established in 1948 the Audio Engineering Society draws its membership from engineers scientists other individuals with an interest or involvement in the professional audio industry. The membership largely comprises engineers developing devices or products for audio and persons working in audio content production.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 170 کد استاندارد : 008
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AES جدیدترین استانداردهای
AES 75
AES 75:2023
AES 77
AES 77:2023
AES 75
AES 75:2022
AES 76
AES 76:2022
AES 69
AES 69:2022
AES 31-3
AES 31-3:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute