مشخصات استاندارد

ASME 2023 استاندارد

انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
American Society of Mechanical Engineers
ASME استاندارد
ASME is a not-for-profit membership organization that enables collaboration knowledge sharing career enrichment and skills development across all engineering disciplines toward a goal of helping the global engineering community develop solutions to benefit lives and livelihoods. Founded in 1880 by a small group of leading industrialists ASME has grown through the decades to include more than 130 000 members in 158 countries.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 2041 کد استاندارد : 026
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASME جدیدترین استانداردهای
ASME PTC 22
ASME PTC 22:2023
ASME QME-1
ASME QME-1:2023
ASME A17.9
ASME A17.9:2023
ASME B30.22
ASME B30.22:2023
ASME B107.100
ASME B107.100:2023
ASME PDS-1.1
ASME PDS-1.1:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute