مشخصات استاندارد

ASQ 2019 استاندارد

استانداردهاي انجمن کنترل کيفيت آمريکا
American Society for Quality
ASQ استاندارد
ASQ the American Society for Quality is the world s leading authority on quality. The principles of quality influence manufacturing and other industrial processes by focusing attention on how products and services define and meet technical specifications. Quality standards from ASQ advance learning quality improvement and knowledge exchange to improve business results and to create better workplaces and communities worldwide.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 114 کد استاندارد : 027
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute