مشخصات استاندارد

ASTM 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا
American Society for Testing Materials
ASTM استاندارد
ASTM International formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM) is a globally recognized leader in the development and delivery of international voluntary consensus standards. Today some 13 000 ASTM standards are used around the world to improve product quality enhance safety facilitate market access and trade and build consumer confidence.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :6 تعداد استاندارد : 37853 کد استاندارد : 029
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASTM جدیدترین استانداردهای
ASTM A121
ASTM A121:2022
ASTM A711A711M
ASTM A711A711M:2022
ASTM D1835
ASTM D1835:2022
ASTM D1968
ASTM D1968:2022
ASTM D1969
ASTM D1969:2022
ASTM D1974D1974M
ASTM D1974D1974M:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute