مشخصات استاندارد

CENELEC 2021 استاندارد

استانداردهاي برق و الکترونبک اروپا
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC استاندارد
All British Standards Institution (BSI) transpositions of European standards prestandards draft standards and harmonization documents together with adopted proposed draft EC legislation relating to goods the "New Approach" directives CEN/CENELEC Standards (ENs ENVs prENs) harmonization and provisional harmonization documents issued by CEN/CENELEC European Commission and Council COM Documents Regulations Decisions and other Acts; and much more.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 7140 کد استاندارد : 037
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CENELEC جدیدترین استانداردهای
CENELEC EN 50110-2
CENELEC EN 50110-2:2021
CENELEC EN 50134-5
CENELEC EN 50134-5:2021
CENELEC EN 50155
CENELEC EN 50155:2021
CENELEC EN 50290-2-24
CENELEC EN 50290-2-24:2021
CENELEC EN 50290-2-27
CENELEC EN 50290-2-27:2021
CENELEC EN 50336
CENELEC EN 50336:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute