مشخصات استاندارد

CGA 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن گاز فشرده
Compressed Gas Association
CGA استاندارد
CGA publications address a wide range of standards technical information and recommendations for best practices in the manufacture storage transportation distribution and use of industrial gases cryogenic liquids and other products including gas-handling equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 746 کد استاندارد : 039
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CGA جدیدترین استانداردهای
CGA E-3
CGA E-3:2021
CGA E-9
CGA E-9:2021
CGA E-11
CGA E-11:2021
CGA E-17
CGA E-17:2021
CGA G-2
CGA G-2:2021
CGA M-11
CGA M-11:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute