مشخصات استاندارد

CTI 2019 استاندارد

انجمن فناوري خنک کننده
Cooling Technology Institute
CTI استاندارد
CTI the Cooling Technology Institute advocates and promotes the use of environmentally responsible Evaporative Heat Transfer Systems (EHTS) for the benefit of the public by encouraging education research standards development and verification government relations and technical information exchange. CTI publications cover design manufacture testing maintenance and repair of open and closed circuit wet atmospheric cooling towers providing cooled water for air-conditioning manufacturing and electric power generation.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 157 کد استاندارد : 044
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CTI جدیدترین استانداردهای
CTI ATC-105
CTI ATC-105:2019
CTI STD-154
CTI STD-154:2017
CTI STD-201OM
CTI STD-201OM:2017
CTI STD-201RS
CTI STD-201RS:2017
CTI CHAPTER 9
CTI CHAPTER 9:2017
CTI ESG-120
CTI ESG-120:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute