مشخصات استاندارد

IEEE 2023 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين الکترونيک
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE استاندارد
IEEE is the world s largest technical professional society serving members in computing electrical engineering and electronics. Comprised of 37 societies and councils IEEE publishes technical journals magazines proceedings and more than 800 standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 3541 کد استاندارد : 073
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEEE جدیدترین استانداردهای
IEEE 420
IEEE 420:2023
IEEE 522
IEEE 522:2023
IEEE 762
IEEE 762:2023
IEEE 802.1AEdk
IEEE 802.1AEdk:2023
IEEE 802.1Qcw
IEEE 802.1Qcw:2023
IEEE 802.1Qcz
IEEE 802.1Qcz:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute