مشخصات استاندارد

NFPA(FLUID) 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن سيالات
National Fluid Power Association
NFPA(FLUID) استاندارد
NFPA helps to increase the number of technically trained people capable of integrating and applying fluid power. The focus of NFPA s standards programs is on developing International Standards for the global marketplace especially in the areas of design for interchangeability testing rating methods safety communications and calibration.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 265 کد استاندارد : 099
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NFPA(FLUID) جدیدترین استانداردهای
NFPA(FLUID) T2.12.11-2
NFPA(FLUID) T2.12.11-2:2022
NFPA(FLUID) T2.24.2 R1
NFPA(FLUID) T2.24.2 R1:2022
NFPA(FLUID) T3.5.29 R1
NFPA(FLUID) T3.5.29 R1:2022
NFPA(FLUID) T3.6.7 R3
NFPA(FLUID) T3.6.7 R3:2022
NFPA(FLUID) T3.6.59
NFPA(FLUID) T3.6.59:2022
NFPA(FLUID) T3.19.7
NFPA(FLUID) T3.19.7:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute