مشخصات استاندارد

OSHA 2020 استاندارد

استاندارد ايمني و بهداشت شغل
Occupational Safety and Health Administration
OSHA استاندارد
The Occupational Safety and Health Administration is an agency of the United States Department of Labor.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 628 کد استاندارد : 104
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

OSHA جدیدترین استانداردهای
OSHA 3821
OSHA 3821:2021
OSHA 3989
OSHA 3989:2021
OSHA 3996
OSHA 3996:2021
OSHA 3998
OSHA 3998:2021
OSHA 4000
OSHA 4000:2021
OSHA 4017
OSHA 4017:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute