مشخصات استاندارد

TEMA 2019 استاندارد

استانداردهاي انجمن توليدکنندگان مبدل هاي حرارتي آمريکا
Tubular Exchanger Manufacturers Association
TEMA استاندارد
The Tubular Exchanger Manufacturers Association Inc. (TEMA) is trade association of leading manufacturers of shell and tube heat exchangers who have pioneered the research and development of heat exchangers for over sixty years.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 3 کد استاندارد : 114
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

TEMA جدیدترین استانداردهای
TEMA TEMA
TEMA TEMA:2019
TEMA TEMA
TEMA TEMA:2007
TEMA TEMA
TEMA TEMA:1999نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute