مشخصات استاندارد

BV 2021 استاندارد

استاندارد هاي کشتيراني
Bureau Veritas
BV استاندارد
Bureau Veritas Consumer Products Services is a world leading testing inspection and certification solution provider for the global consumer electrical wireless and automotive markets. BV works closely with our clients to effectively manage quality assurance needs throughout their supply chains and mitigate risks in terms of quality health safety social responsibility and environment thus protecting brand reputation and minimize costs.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 189 کد استاندارد : 121
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

BV جدیدترین استانداردهای
BV NR467 A1 R18
BV NR467 A1 R18:2021
BV NR467 B1 R13
BV NR467 B1 R13:2021
BV NR467 C1 R13
BV NR467 C1 R13:2021
BV NR467 D1 R13
BV NR467 D1 R13:2021
BV NR467 E1 R04
BV NR467 E1 R04:2021
BV NR467 F1 R13
BV NR467 F1 R13:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute