مشخصات استاندارد

SCTE 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين کابل هاي ارتباطي
The Society of Cable Telecommunications Engineers
SCTE استاندارد
SCTE standards cover a wide range of industry needs --- from F connectors to protocols for high-speed data access over cable. SCTE is accredited by the American National Standards Institute (ANSI) recognized by the International Telecommunication Union (ITU) and works in cooperation with the European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 784 کد استاندارد : 122
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SCTE جدیدترین استانداردهای
SCTE 05
SCTE 05:2022
SCTE 15
SCTE 15:2022
SCTE 35
SCTE 35:2022
SCTE 45
SCTE 45:2022
SCTE 66
SCTE 66:2022
SCTE 92
SCTE 92:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute