مشخصات استاندارد

IPS 2023 استاندارد

استانداردهاي نفت ايران
Iranian Petroleum standards
IPS استاندارد
Iranian Petroleum standards (IPS) have been prepared on the basis of the recognized standards, scientific publications, technical documents, accumulated knowledge and experiences in petroleum industries at national and international levels.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

اين استاندارد غيره قابل فروش ميباشد
تعداد دیسک :0 تعداد استاندارد : 738 کد استاندارد : 128
قیمت به ریال : 0 سال انتشار : 2023 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IPS جدیدترین استانداردهای
IPS G-DR-800
IPS G-DR-800:2023
IPS G-DR-805
IPS G-DR-805:2023
IPS G-DR-810
IPS G-DR-810:2023
IPS G-DR-815
IPS G-DR-815:2023
IPS G-DR-820
IPS G-DR-820:2023
IPS G-DR-825
IPS G-DR-825:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute