مشخصات استاندارد

NEC 2020 استاندارد

کدهاي بين المللي الکترونيک
National Electrical Code
NEC استاندارد
National Electrical Code (NEC) is a set of regularly updated standards for the safe installation of electric wiring in the United States. First published in 1897, the NEC is updated once every three years. The NEC provides guidelines for electrical installation in order to prevent fires and other electrical accidents.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 6 کد استاندارد : 129
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NEC جدیدترین استانداردهای
NEC NEC
NEC NEC:2020
NEC NEC
NEC NEC:2017
NEC NEC
NEC NEC:2014
NEC NEC
NEC NEC:2011
NEC NEC
NEC NEC:2008
NEC NEC
NEC NEC:2005نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute