مشخصات استاندارد

PETRONAS 2011 استاندارد

استانداردهاي نفت مالزي
Petrolium Nasional Berhad
PETRONAS استاندارد
PETRONAS, short for Petroliam Nasional Berhad, is a Malaysian oil and gas company that was founded in 1974. Wholly owned by the Government of Malaysia, the corporation is vested with the entire oil and gas resources in Malaysia and is entrusted with the responsibility of developing and adding value to these resources.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 520 کد استاندارد : 140
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2011 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PETRONAS جدیدترین استانداردهای
PETRONAS 32.80.10.10
PETRONAS 32.80.10.10:2012
PETRONAS 60.1400.01
PETRONAS 60.1400.01:2012
PETRONAS 60.1502.04
PETRONAS 60.1502.04:2012
PETRONAS 60.2301
PETRONAS 60.2301:2012
PETRONAS 60.3305
PETRONAS 60.3305:2012
PETRONAS 60.3309
PETRONAS 60.3309:2012نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute