مشخصات استاندارد

NETA 2023 استاندارد

انجمن جهاني تست الکترونيک
InterNational Electrical Testing Association
NETA استاندارد
The InterNational Electrical Testing Association (NETA) is an organization that serves the electrical testing industry by offering accreditation of third-party electrical testing firms certifying electrical testing technicians and producing American National Standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 16 کد استاندارد : 143
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NETA جدیدترین استانداردهای
NETA MTS
NETA MTS:2023
NETA ETT
NETA ETT:2022
NETA ATS
NETA ATS:2021
NETA ECS
NETA ECS:2020
NETA MTS
NETA MTS:2019
NETA ETT
NETA ETT:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute