مشخصات استاندارد

AMCA 2023 استاندارد

انجمن کنترل و حرکت هوا
Air Movement and Control Association
AMCA استاندارد
AMCA International serves the air movement and control industry with certification programs application manuals product-rating manuals test methods and ANSI-approved standards for industrial commercial and residential air-handling equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 137 کد استاندارد : 149
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMCA جدیدترین استانداردهای
AMCA 230
AMCA 230:2023
AMCA 211
AMCA 211:2023
AMCA 540
AMCA 540:2023
AMCA 11
AMCA 11:2022
AMCA 211
AMCA 211:2022
AMCA 511
AMCA 511:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute