مشخصات استاندارد

SMACNA 2020 استاندارد

انجمن ملي پيمانکاران تهويه مطبوع
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
SMACNA استاندارد
SMACNA is the Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. As an ANSI-accredited standards developing organization SMACNA standards and manuals address all facets of the sheet metal industry from duct construction and installation to air pollution control energy recovery and roofing. The voluntary technical standards and manuals developed by SMACNA contractors have found worldwide acceptance by the construction community as well as foreign government agencies.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 61 کد استاندارد : 152
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SMACNA جدیدترین استانداردهای
SMACNA 006
SMACNA 006:2020
SMACNA
SMACNA :2020
SMACNA
SMACNA :2020
SMACNA 011
SMACNA 011:2017
SMACNA 007
SMACNA 007:2016
SMACNA
SMACNA :2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute