مشخصات استاندارد

FSF 2016 استاندارد

بنياد ايمني پرواز
Flight Safety Foundation
FSF استاندارد
The Flight Safety Foundation is an independent, nonprofit, international organization concerning research, education, advocacy and communications in the field of aviation safety. FSF brings together aviation professionals from all the sectors to help solve safety problems facing the industry.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 107 کد استاندارد : 170
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute