مشخصات استاندارد

UKCAA 2022 استاندارد

سازمان هواپيمائي کشوري انگلستان
United Kingdom Civil Aviation Authority
UKCAA استاندارد
The Civil Aviation Authority is the statutory corporation which oversees and regulates all aspects of civil aviation in the United Kingdom. Its areas of responsibility include: Supervising the issuing of pilots licences, testing of equipment, calibrating of navaids, and many other inspections

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 3987 کد استاندارد : 171
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute