مشخصات استاندارد

AOAC 2016 استاندارد

انجمن اداره شيميدانهاي تحليلي
The Association of Official Analytical Chemists
AOAC استاندارد
When analytical needs arise within a community or industry AOAC INTERNATIONAL is the forum for finding appropriate science-based solutions through the development of microbiological and chemical standards. AOAC standards are used globally to promote trade and to facilitate public health and safety.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1 کد استاندارد : 174
قیمت به ریال : 7400000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AOAC جدیدترین استانداردهای
AOAC METHODS
AOAC METHODS:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute