مشخصات استاندارد

ALPEMA 2012 استاندارد

انجمن سازندگان مبدلهاي حرارتي ورقهاي آلومينيومي
Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturers Association
ALPEMA استاندارد
ALPEMA is the Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturer s Association which currently represents the world s five major manufacturers of brazed aluminium plate-fin heat exchangers (BAHXs).

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2 کد استاندارد : 177
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2012 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ALPEMA جدیدترین استانداردهای
ALPEMA ALPEMA
ALPEMA ALPEMA:2012
ALPEMA ALPEMA
ALPEMA ALPEMA:2000نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute