مشخصات استاندارد

JGC 2000 استاندارد

استانداردهاي شرکت نفتي ژاپن
Japan Gasoline Company
JGC استاندارد
JGC Corporation, formerly Japan Gasoline Co., is a global engineering company headquartered in Yokohama, Japan. The company was founded on 25 October 1928. In 1976, it changed its original name from Japan Gasoline Co. to JGC Corp.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 65 کد استاندارد : 192
قیمت به ریال : 4200000 سال انتشار : 2000 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute