مشخصات استاندارد

ASSE(SAFE) 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن ايمني آمريکا
American Society of Safety Engineers
ASSE(SAFE) استاندارد
Founded in 1911 the American Society of Safety Engineers (ASSE) is the world s oldest and largest professional safety organization committed to protecting people property and the environment. ASSE is responsible for several American National Standards Institute (ANSI) committees and leads the way in setting standards for safety in construction demolition motor vehicle operations hazardous energy fall protection mold remediation training and certification.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 137 کد استاندارد : 194
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASSE(SAFE) جدیدترین استانداردهای
ASSE(SAFE) Z117.1
ASSE(SAFE) Z117.1:2022
ASSE(SAFE) Z16.1
ASSE(SAFE) Z16.1:2022
ASSE(SAFE) Z1264.2
ASSE(SAFE) Z1264.2:2022
ASSE(SAFE) Z9.5
ASSE(SAFE) Z9.5:2022
ASSE(SAFE) A10.12
ASSE(SAFE) A10.12:2022
ASSE(SAFE) A10.24
ASSE(SAFE) A10.24:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute