مشخصات استاندارد

ULC 2018 استاندارد

استانداردهاي ايمني کانادا
Underwriters Laboratories of Canada
ULC استاندارد
ULC tests and certifies products for public safety. It publishes over 180 standards on fire safety and equipment building materials electrical products fire protection equipment fire resistance burglar and fire alarm systems heating and ventilation equipment and flammable liquids and gases.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 303 کد استاندارد : 197
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ULC جدیدترین استانداردهای
ULC S124-18
ULC S124-18:2018
ULC S8752-12
ULC S8752-12:2018
ULC S503-05
ULC S503-05:2018
ULC S110-13
ULC S110-13:2018
ULC S115-2018
ULC S115-2018:2018
ULC S718:2018
ULC S718:2018:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute