مشخصات استاندارد

ESDU 2020 استاندارد

واحد اطلاعات علوم مهندسي
Engineering Sciences Data Unit
ESDU استاندارد
ESDU provides validated design methods, data and software tools covering a wide range of engineering disciplines. The work of our ESDU Engineers is monitored, guided and rigorously validated by technical committees comprised of leading experts from industry, academia and government organizations from around the world, and is endorsed by key professional institutions. The result of this collaborative effort is a unique and unsurpassed engineering knowledge base.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1843 کد استاندارد : 234
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ESDU جدیدترین استانداردهای
ESDU 75020 D
ESDU 75020 D:2020
ESDU 75021 E
ESDU 75021 E:2020
ESDU 79011 D
ESDU 79011 D:2020
ESDU 19006
ESDU 19006:2020
ESDU 00024 A
ESDU 00024 A:2019
ESDU 01015 A
ESDU 01015 A:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute