مشخصات استاندارد

IEST 2023 استاندارد

موسسه علوم و فن آوري محيط زيست
Institute of Environmental Sciences and Technology
IEST استاندارد
The Institute of Environment Sciences and Technology (IEST) is the preeminent non-profit technical association for professionals in the field of Contamination Control/Cleanrooms Environmental Testing or Nanotechnology Facilities.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 100 کد استاندارد : 252
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEST جدیدترین استانداردهای
IEST RP-CC003.5
IEST RP-CC003.5:2023
IEST RP-CC007.4
IEST RP-CC007.4:2023
IEST RP-CC012.4
IEST RP-CC012.4:2023
IEST RP-CC001.7
IEST RP-CC001.7:2022
IEST RP-CC034.5
IEST RP-CC034.5:2022
IEST RP-CC052
IEST RP-CC052:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute