مشخصات استاندارد

IEST 2018 استاندارد

موسسه علوم و فن آوري محيط زيست
Institute of Environmental Sciences and Technology
IEST استاندارد
The Institute of Environment Sciences and Technology (IEST) is the preeminent non-profit technical association for professionals in the field of Contamination Control/Cleanrooms Environmental Testing or Nanotechnology Facilities.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 52 کد استاندارد : 252
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEST جدیدترین استانداردهای
IEST RP-CC044.1
IEST RP-CC044.1:2017
IEST RP-CC049.1
IEST RP-CC049.1:2017
IEST RP-NANO205.1
IEST RP-NANO205.1:2016
IEST RP-PR001.2
IEST RP-PR001.2:2016
IEST RP-CC001.6
IEST RP-CC001.6:2016
IEST RP-CC002.4
IEST RP-CC002.4:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute