مشخصات استاندارد

IETF 2018 استاندارد

نيروي ضربت مهندسي اينترنت
Internet Engineering Task Force
IETF استاندارد
The Internet Engineering Task Force (IETF) is a large open international community of network designers operators vendors and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2669 کد استاندارد : 254
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IETF جدیدترین استانداردهای
IETF RFC 8405
IETF RFC 8405:2018
IETF RFC 8332
IETF RFC 8332:2018
IETF RFC 8315
IETF RFC 8315:2018
IETF RFC 8408
IETF RFC 8408:2018
IETF RFC 8383
IETF RFC 8383:2018
IETF RFC 8420
IETF RFC 8420:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute