مشخصات استاندارد

SSC 2018 استاندارد

مرکز فضائي استنيس
Stennis Space Center
SSC استاندارد
The John C. Stennis Space Center is a NASA rocket testing facility. It is located in Hancock County, Mississippi, on the banks of the Pearl River at the Mississippi–Louisiana border. As of 2012, it is NASAs largest rocket engine test facility

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 68 کد استاندارد : 291
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SSC جدیدترین استانداردهای
SSC SSTD-8070-0140 REV BASIC
SSC SSTD-8070-0140 REV BASIC:2018
SSC SSTD-8070-0007-CONFIG REV
SSC SSTD-8070-0007-CONFIG REV:2018
SSC SSTD-8070-0094-COMPNTS RE
SSC SSTD-8070-0094-COMPNTS RE:2018
SSC SSTD-8070-0098-SHOP REV A
SSC SSTD-8070-0098-SHOP REV A:2017
SSC SSTD-8070-0070-PIPE REV B
SSC SSTD-8070-0070-PIPE REV B:2017
SSC SSTD-8070-0108-IDCODES RE
SSC SSTD-8070-0108-IDCODES RE:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute