مشخصات استاندارد

AMS 2021 استاندارد

استاندارد خصوصيات مواد هوا فضا
Aerospace Material Specifications
AMS استاندارد
This comprehensive database includes thousands of current aerospace material specifications issued by SAEs aerospace materials committees. New and revised standards are added to the database automatically upon publication, so database subscribers always have access to the most current information.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 5036 کد استاندارد : 297
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMS جدیدترین استانداردهای
AMS AMS59-047
AMS AMS59-047:2021
AMS AMS1375B
AMS AMS1375B:2021
AMS AMS1377
AMS AMS1377:2021
AMS AMS1534C
AMS AMS1534C:2021
AMS AMS1650D
AMS AMS1650D:2021
AMS AMS2243L
AMS AMS2243L:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute