مشخصات استاندارد

ADA 2018 استاندارد

انجمن دندانپزشکي آمريکا
American Dental Association
ADA استاندارد
Founded in 1859 the American Dental Association is the oldest and largest national dental society in the world. Since then the ADA has grown to become the leading source of oral health related information for dentists and their patients.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 170 کد استاندارد : 300
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ADA جدیدترین استانداردهای
ADA 35
ADA 35:2019
ADA 88
ADA 88:2019
ADA 111
ADA 111:2019
ADA 122
ADA 122:2019
ADA 169
ADA 169:2019
ADA 170
ADA 170:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute